Uitslagen

Uitslagen

28ste Frysk Kampioenskip Ielrikjen 26 augustus 2023

Palingroken:

 1. Dicky de Haan, Triemen
 2. Doede Postma, Veenwouden
 3. Roelof de Vries, Harlingen

Eervolle vermelding:

 1. Sybrand de Roos, Noordbergum
 2. Ben Roersma, Sint Annaparochie
 3. Wim de Hey, Oudeschoot

Beste “Streekrikker”:

Ypie Oenema | Hedzer van der Hoek | Hette Knypstra jr

27ste Frysk Kampioenskip Ielrikjen 27 augustus 2022

Palingroken:

 1. Roelof de Vries, Harlingen
 2. Siebrand de Roos, Noordbergum
 3. Eddy de Roos sr, Veenwouden

Eervolle vermelding:

 1. Rienster rikker Douwe, Rien
 2. Rienster rikker Paul, Rien
 3. Eddie Atsma, Veenwouden

Beste “Streekrikker”:

Freek van Es uit Gersloot

26ste Frysk Kampioenskip Ielrikjen 24 augustus 2019

Palingroken:

 1. Sybrand de Roos, Noordbergum
 2. Dicky de Haan, De Triemen
 3. Rienster Rikker, Paul Rien

Eervolle vermelding:

 1. P. de Bruin, Engwierum
 2. S. Dijkman, Blije
 3. E. de Roos, Veenwouden

Schoonste geheel:

 1. R. Sjonger, Sumar
 2. H. Hofstee, Tijnje
 3. F. van Es, Gersloot

Beste “Streekrikker”:

Ypie & Hedzer Knijpstra, Luinjeberd

25ste Frysk Kampioenskip Ielrikjen 25 augustus 2018

Palingroken:

 1. Eddy de Roos, Veenwouden
 2. combinatie Postma / de Vries – Wessel, Veenwouden
 3. Siebrand de Roos, Veenwouden

Eervolle vermelding:

 1. H. v/d Meer, Oudwoude
 2. combinatie Postma / de Vries- Roelof, Veenwouden
 3. Rienster Rikkers – Paul, Rien
 4. Femke Bosma, Buitenpost

Schoonste geheel:

 1. Wim de Heij, Oudeschoot
 2. D. de Haan, Triemen
 3. Freek van Es, Gersloot

Beste “Streekrikker”:

Klaas Tjibbe Knobbe, Gersloot-Polder

24ste Frysk Kampioenskip Ielrikjen 26 augustus 2017

Palingroken:

 1. S. de Roos
 2. W. de Vries
 3. D. de Haan

Eervolle vermelding:

 1. E.B. de Roos
 2. H vd Meer
 3. P de Bruin

Schoonste geheel:

 1. W. de Hey
 2. J. de Jong
 3. LK Knobbe en J.R. Waalkens

Beste “Streekrikker”:

K.T Knobbe

23ste Frysk Kampioenskip Ielrikjen 27 augustus 2016

Palingroken:

 1. Rienster rikker Reinder, Rien
 2. Rienster Rikker Douwe, Rien
 3. D. de Haan, Triemen

Eervolle vermelding:

 1. E. de Roos sr., Veenwouden
 2. Rienster rikker Paul, Rien
 3. W. v/d Meer, Kollum

Schoonste geheel:

 1. De Rienster Rikkers, Rien
 2. Wim de Hey, Heerenveen
 3. De Ruge Aalrokers, Sint Annaparochie

22ste Frysk Kampioenskip Ielrikjen 22 augustus 2015

Palingroken:

 1. E. de Roos (junior), Veenwouden
 2. R. de Vries & D. Postma, Veenwouden
 3. S. de Roos, Noordbergum

Eervolle vermelding:

 1. D. Postma & R. de Vries, Veenwouden
 2. Rienster Rikkers 2, Rien
 3. E.B. de Roos, Veenwouden

Schoonste geheel:

 1. De Ruge Aalrokers, Sint Annaparochie
 2. Rienster Rikkers 1, 2, 3, Rien
 3. D. Postma & R. de Vries, Veenwouden

21ste Frysk Kampioenskip Ielrikjen 23 augustus 2014

Palingroken:

 1. E. de Roos (junior), Veenwouden
 2. Rienster Rikkers II, Rien
 3. D. Postma, Veenwouden

Eervolle vermelding:

 1. S. de Roos, Noordbergum
 2. A. de Haan, Garijp
 3. D. Tsjonger, Garijp

Schoonste geheel:

 1. Rienster Rikkers
 2. D. de Haan, Triemen
 3. H. van der Heide, Oudehorne

20ste Frysk Kampioenskip Ielrikjen 24 augustus 2013

Palingroken:

 1. S. Dijkman, Blija
 2. E de Roos, Veenwouden
 3. S. de Roos, Noordbergum

Eervolle vermelding:

 1. K(or) Heins, Twijzel
 2. W. van der Meer, Kollum
 3. H. van der Kooy, Zwagerbosch

Schoonste geheel:

 1. Rienster Rikkers
 2. D. de Haan, Triemen
 3. H. van der Heide, Oudehorne

19de Frysk Kampioenskip Ielrikjen 25 augustus 2012

Palingroken:

 1. E. de Roos, Veenwouden
 2. K. Dijkman, Marrum
 3. H. de Haan, Triemen

Eervolle vermelding:

 1. Rienster Rikkers 2, Rien
 2. D. de Haan, Triemen
 3. J. van der Heide, Zwagerbosch

Schoonste geheel:

 1. Gebr. De Vries, Leeuwarden
 2. Fam. De Hey, Heerenveen
 3. R. Zonneveld, Langezwaag

18de Frysk Kampioenskip Ielrikjen 27 augustus 2011

Palingroken:

 1. E. de Roos, Veenwouden
 2. G. Sjonger, Garijp
 3. S. de Roos, Noordbergum

Eervolle vermelding:

 1. S. Dijkman, Blija
 2. M. van der Wal, Noordbergum
 3. R Sjonger, Suameer

Schoonste geheel:

 1. Rienster Rikkers, Rien
 2. H. van der Heide, Oudehorne
 3. R. de Vries, Noordbergum

17de Frysk Kampioenskip Ielrikjen 28 augustus 2010

Palingroken:

 1. D. & A.W. Postma, Veenwouden
 2. R. Sjonger, Sumar
 3. S. Dijkman, Blija

Eervolle vermelding:

 1. J.J. Ruardi, Parrega
 2. D. de Haan, Triemen
 3. Rienster Rikkers 1, Rien

Schoonste geheel:

 1. D. Harkema, Heerenveen
 2. W. de Heij, Heerenveen
 3. K. Hofstee, Wolvega

16de Frysk Kampioenskip Ielrikjen 22 augustus 2009

Palingroken:

 1. D. en R. Postma, Veenwouden
 2. Rienster Rikkers 1, Rien
 3. R. de Vries, Noordbergum

Eervolle vermelding:

 1. N. van der Wal, Noordbergum
 2. S. de Roos, Noordbergum
 3. T. van der Heide, Zwagerbosch

Schoonste geheel:

 1. K. Hofstee, Wolvega
 2. H. de Roos, Langezwaag
 3. T. Elzinga, Zwaagwesteinde

15de Frysk Kampioenskip Ielrikjen 23 augustus 2008

Palingroken:

 1. R. de Vries, Noordbergum
 2. “De Glesieltjes”, Luxwoude
 3. G. Sjonger & A de Haan, Garijp

Eervolle vermelding:

 1. Y. R. Ruardi, Parrega
 2. T. Elzinga, Zwaagwesteinde
 3. H. Bergsma, Jistrum

Schoonste geheel:

 1. Fam. Hofstee, Wolvega
 2. Rienster Rikkers 1 & 2, Rien
 3. Grutte Pier & Lytse Pier, Heerenveen

14de Frysk Kampioenskip Ielrikjen 2007

Palingroken:

 1. D. en R. Postma, Veenwouden
 2. gebr. Dijkman, Marrum
 3. J. J. Ruardi, Parrega

Eervolle vermelding:

 1. Y. R. Ruardi, Parrega
 2. S. de Roos, Noordbergum
 3. Rienster Rikkers 1, Rien

Schoonste geheel:

 1. K. Hofstee, Wolvega
 2. W. Klijnstra, Heerenveen
 3. Rienster Rikkers 1 en 2, Rien