Spelregels / deelname / opgave

Spelregels / deelname / opgave

Reglement Frysk Kampioenskip Ielrikjen

 1. Iedere deelnemer moet voor 1 augustus €15,- hebben overgemaakt op rekeningnummer NL48RABO 032.64.35.425 t.n.v. “De Stichting Frysk Kampioenskip Ielrikjen” van de Rabobank te Heerenveen, onder vermelding van naam en adres. De deelnemer moet woonachtig zijn in Friesland.
 2. Vanaf editie 23, dus per 2016, van het FK Ielrikjen te Tjalleberd zijn dubbele gecombineerde inschrijvingen niet meer mogelijk. Dit betekent dat iedere combinatie van twee of meerdere personen slechts eenmaal paling ter jurering kan aanbieden. Dus iedere deelnemer kan ook slechts eenmaal in de uitslag voorkomen. De rooktonnen moeten voor de organisatie zichtbaar opgesteld zijn.
 3. Vanaf 8.00 uur tot 10.00 uur dienen de palingrokers zich te melden bij het inschrijfpunt aan de Kluft in Tjalleberd Per deelnemer 1 rookton en toebehoren. De deelnemer dient zich te kunnen legitimeren.
 4. Na (aan)melding bij het inschrijfpunt, en aanwijzing van de rookplek, op volgorde van binnenkomst, meldt u zich bij de organisatie op de door een bord aangegeven plaats. U als deelnemer(s) biedt de organisatie 10 gestripte en ontslijmde palingen aan, welke door ons zullen worden gemerkt. Hiervan zullen zoals gebruikelijk 5 exemplaren worden aangeboden voor jurering van het FK Ielrikjen. Uitsluitend gemerkte paling kan voor de wedstrijd worden gebruikt. Het restant van de meerpaling, zoals omschreven in het reglement, mag worden verkocht. Echter mag dit na 12.00 uur.
 5. De deelnemer dient de maximaal 20 kg. te roken paling zowel gestript als ontslijmd mee te brengen. Het pekelen mag ter plaatse gebeuren.
 6. Bij het betreden van het rookterrein is de deelnemer verplicht medewerking te verlenen bij eventueel controle op de meegebracht paling. Bij het aantreffen te veel gerookte paling en/of andere vissoorten volgt een terreinverbod en daarmee automatisch uitsluiting van deelname aan het kampioenschap.
 7. De “meer”paling, hiermee wordt bedoeld de paling die overblijft na aftrek van de vijf palingen voor de jury, mag ter plaatse worden verkocht. Alleen ter plaatse gerookte paling en geen andere vissoorten mogen worden verkocht. Oppervlakten die met de paling in aanraking komen verkeren in schone, deugdelijke en goed onderhouden staat, de oppervlakten zijn eenvoudig schoon te maken en daarom vervaardigd uit glad en afwasbaar materiaal en voorzien van een afdakje of parasol e.d. Bij overtreding volgt uitsluiting. Bijlage 11, hoofdstuk 4,5 sub c: Warenwet regeling Visserij producten: bepaald is dat gerookte visproducten snel afgekoeld moeten worden, voordat de paling verpakt aangeboden mag worden aan de consument. Externe controleurs zullen hierop streng controleren.
 8. Om 11.00 uur zal de Friese vlag worden gehesen als teken dat het Fries Kampioenschap Palingroken kan beginnen. De rookton dient op dat tijdstip worden aangestoken. Bij een te vroege start volgt uitsluiting.
 9. De jury bestaat uit vijf deskundige personen. Iedere deelnemer wordt verzocht naar eigen inzicht de 5 best (gemerkte) gerookte palingen, vóór 15.00 uur, in te leveren bij de jurywagen. Ze moeten door de roker aangeboden worden in de kartonnen doos, voorzien van vetvrij papier, met bijbehorende envelop die elke deelnemer van de organisatie heeft ontvangen. Dozen zonder gesloten envelop komen niet voor jurering in aanmerking. De maximum lengte van de paling zal  42 cm. mogen zijn. De doos moet gesloten ingeleverd worden. Er mag NIETS worden vermeld/geschreven op de doos. Zodra de deelnemer de paling heeft ingeleverd bij de jurywagen, dan doen ze afstand van hun paling.
 10. Rond 18.00 uur uur zal de jury de prijzen publiekelijk aan het bestuur bekend maken. Over deze uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Bij een gelijk aantal punten beslist de jury. Hierover is geen discussie mogelijk. De kampioen palingroken ontvangt € 455,- en de wisselprijs “De skiere iel”, een roestvrijstaal plastiek gemaakt door ambachtsman en palingroker Hans de Haas. De tweede prijs bedraagt € 340,- en de derde € 225,-. Tevens ontvangt men een blijvende herinnering. Plaats 4, 5 en 6 ontvangen een eervolle vermelding.
 11. Bij driemaal achter elkaar of vijfmaal in totaal winnen van de wisselprijs, waarin de naam van de winnaar zal worden gegraveerd, komt “de skiere iel” (replica) in de handen van de winnaar.
 12. Verkoop van bier, frisdrank, koffie, ijs e.d. op het wedstrijdterrein is alleen toegestaan aan en door de pachters van de feesttent.
 13. De wedstrijd zal worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de organiserende stichting. Voor ongevallen voor, tijdens en na het roken kan de stichting nimmer aansprakelijk worden gesteld.
 14. Bij iedere deelnemer wordt de paling beoordeeld op: kleur, opensnijding, reinheid, gaarheid, geur en smaak. Let op: de punten op smaak worden dubbel geteld.
 15. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 16. Aan een eventuele controle van de Keuringsdienst van Waren dient u alle medewerking te verlenen.
 17. De natuur is ons allen lief. Houdt daarom het terrein en de bermen schoon.