De club van 25

De club van 25

De club van 25 van het Fries Kampioenschap Palingroken

Elke vierde zaterdag van augustus organiseert de Stichting Fries Kampioenschap Palingroken het Fries Kampioenschap Palingroken. Komende zaterdag 26 augustus zal dat de 28ste editie gaan worden en het is een evenement waarbij jaarlijks een trouwe schare liefhebbers op af komen om te kijken, te proeven en getuigen te zijn van de wedstrijd die leidt tot de Friese palingrook kampioen.
Want naast gezelligheid en vrolijkheid heerst er een gezonde concurrentie onder de verschillende deelnemers om die dag gehuldigd te worden als Fries kampioen.

Tijdens de wedstrijd zorgen we voor vermaak voor jong en oud in de vorm van het gratis laten schminken van de jongste jeugd en met een optreden van een shanti-koor uit de omgeving tijdens elke editie proberen we  een vrolijke noot in te brengen.

Je zult begrijpen dat een dergelijk evenement de nodige kosten met zich mee brengt en omdat we alles kunnen organiseren met vrijwilligers de bezoekers gratis toegang bieden en gratis laten parkeren, zijn we volledig afhankelijk van bereidwillige sponsoren.
Gelukkig lukt ons het elk jaar weer om de kosten en uitgaven in evenwicht te houden, maar als particulier kun je  ons nu ook ondersteunen door lid te worden van de Club van 25.

Dit door lid te worden van onze Club van 25 en een sponsorbedrag van € 25,00 te betalen.

Naast onze wel gemeende dank zal je deelname aan de Club van 25 ook kenbaar gemaakt worden middels een uniek herinneringsdoek wat tijdens de wedstrijddag een prominente plek zal krijgen.

Je kunt lid worden van de club van 25 door het sponsorbedrag van € 25,00 overmaken op ons rekeningnummer: NL48 RABO 0326 435 425 tnv Stichting Fries Kampioenschap Palingroken
onder vermelding van de club van 25 en je naam en woonplaats.

Vanzelfsprekend willen wij jou als bestuur nader informeren over de club van 25.

Je kunt ons bereiken via onze website:
www.fkpalingroken.nl middels een terugbel-notitie, onze facebook-pagina of rechtstreeks op ons mobiele nummer:

Henk van der Werf(06) 201 372 99
Annie Osinga(06) 516 190 50
Hans Halman(06) 577 795 48
Jetse Hoen(06) 424 136 63
Nico Schoonen(06) 496 122 50

Alvast onze oprechte dank voor je deelname aan de Club van 25 en van harte welkom.