FK Ielrikjen

Tjalleberd

Bestuur

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuursleden

Henk van der Werf

Anneke Koster

Annie Osinga

Hans Halman

 

Nico Schoonen

 

Jetse Hoen

ONTWERP DOOR OSCOM