HOME

HOME

11 september 2023

Jongens wat hebben we weer een mooie dag beleefd; zaterdag 26 augustus jl, de vierde zaterdag in augustus en de dag van de 28ste editie van het Fries Kampioenschap Palingroken.

Achteraf gezien waren de weergoden ons zeer goed gezind, gedurende dag waren er slechts twee buitjes en voor het overgrote deel van de dag scheen de zon volop. Waarschijnlijk geleid door de verschillende weer-app’s waren er deze editie minder bezoekers dan voorgaande jaren, dit was vooral te zien aan het aantal fietsen in de fietsenstalling. Jammer want die weervoorspellingen deden ook dit keer geen recht aan de realiteit.

Een uur eerder dan voorgaande jaren werd om 11.00 uur de Friese vlag gehesen en het Fries volkslied gespeeld ten teken dat daarmee de wedstrijddag begonnen was. Er hadden deze editie 50 rokers zich voor het kampioenschap ingeschreven en daarvan hadden 44 rokers hun wedstrijdpaling aan de jury ter keuring aangeboden.

Evenals voorgaande jaren was het op het middenterrein een komen en gaan van mensen waarvan er vele van hen huiswaarts gingen met een of meerdere pondjes gerookte paling. Tijdens de gehele wedstrijd werden passanten, rokers en voorbijgangers door de speaker geïnterviewd over hun welbevinden en andere wetenswaardigheden.

Tot uiterlijk 15.00 uur konden de wedstrijdpalingen bij de jury ingeleverd worden en evenals vorig jaar was de ter keuring aangeboden paling van zeer hoge kwaliteit; gelijke lengtes, gelijke diktes en gelijke kleur, waardoor de jury een hele kluif aan de beoordeling van de wedstrijdpaling had.

Na het administratief verwerken van de jurybriefje kwamen de volgende prijswinnaars uit de bus:
Nummer 1 met 272,5 punten Dicky de Haan uit Triemen.
Nummer 2 met 269 punten Doede Postma uit Veenwouden.
Nummer 3  met 265 punten Roelof de Vries (de winnaar van vorig jaar) uit Harlingen.
Nummer 4 met 264 punten Sybrand de Roos uit Noordbergum.
Nummer 5 met 261,5 punten Ben Roersma uit Sint Annaparochie.
En Nummer 6 met 260 punten Wim de Hey uit Oudeschoot.

De winnaar van de beste Streekrikker was dit jaar de combinatie
Ypie Oenema/Hedzer van der Hoek/Hette Knypstra jr met 243,5 punten.

Het bestuur van het Fries Kampioenschap Palingroken feliciteert de prijswinnaars met hun behaalde resultaat en hoopt u allen, rokers en bezoekers, en liefst nog veel meer volgend jaar op 24 augustus 2024 weer te mogen begroeten aan de Kluft te Talleberd voor de 29ste editie van het Fries Kampioenschap Palingroken. Tot dan, alle goeds toegewenst en de vriendelijke groeten.

Het Bestuur
Henk, Anneke, Annie, Hans, Jetse en Nico