HOME

HOME

Beste Rokers,

Op de eerste plaats willen we jullie al het goede toewensen voor 2022, waarbij we hopen dat het “nieuwe” normaal snel omgezet kan gaan worden naar een zoveel als  mogelijk “oude” normaal. Gelukkig hebben we allemaal deze week kunnen vernemen dat een hoop beperkingen terug geschaald zijn, waardoor de eerste stappen gezet zijn.

Voor ons als bestuur was het afgelopen periode lastig om met jullie te communiceren, want net als jullie wisten en weten we niet wat de toekomst ons gaat brengen. Maar wij hopen oprecht dat in de komende periode de omstandigheden zo aangepast zijn dat we de 27ste editie van het Fries Kampioenschap Palingroken op zaterdag 27 augustus 2022 samen en onder normale omstandigheden met jullie mogen meemaken.

Wij als bestuur zijn voorzichtig begonnen met het opstarten van onze werkzaamheden en hopen dat we jullie snel weer met positieve berichten te kunnen benaderen. Onze vorige berichten begonnen we steeds met: “It is net oars.”en hoe geweldig zou het zijn als we in ons volgende bericht kunnen beginnen met: Ït giet oan.”

Wij zullen jullie op de hoogte blijven houden middels onze facebook site: Fries Kampioenschap Palingroken en onze website: fkpalingroken.nl en mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, laat het ons dan graag weten.

Blijf allemaal gezond en heel graag tot 27 augustus 2022.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
Stichting Fries Kampioenschap Palingroken